SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Bijdragen

Financieel bijdragen | Actie organiseren | Stichting helpen

Dat kan door ons financieel een duwtje in de rug te geven. Heel gemakkelijk en langs de vertrouwde weg kunt u een donatie storten op
rekeningnummer: NL36 RABO 0120 2233 41
tnv: St. Samrawit microkrediet Raamsdonk
ovv: donatie + naam 

Schenkingen aan een goed doel dat de stichtingsvorm heeft, zijn binnen de daartoe gestelde grenzen aftrekbaar voor de belasting. Samrawit Microkrediet heeft geen CBF keurmerk aangevraagd, omdat dit veel geld kost. We willen het gedoneerde geld besteden aan kleine leningen aan de kansarmen in Eritrea. Maar we zullen steeds verantwoorden waar het gedoneerde geld naar toe is gegaan.

Per 1 januari 2008 heeft de belastingdienst een verandering ingevoerd met betrekking tot het kunnen aftrekken van giften en donaties en de ANBI regeling (Algemeen Nut Beogende Instantie).

Stichting Samrawit is per 01-01-2008 aangemerkt als ANBI

Zie voor meer informatie over periodieke en eenmalige giften en de aftrekbaarheid van die giften de site van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Op die site kunt u ook nagaan of onze stichting inderdaad staat ingeschreven bij de belastingdienst als ANBI. U typt dan het volgende: stichting samrawit microkrediet met vestigingplaats Raamsdonksveer

Nalatenschappen/erfenissen:
Indien u van plan bent om een gift te doen na uw overlijden dan dient u dit in een notariële acte te vermelden. (zie voor meer informatie de site van de belastingdienst).