SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening die wordt verstrekt aan kansarme mensen voor het opzetten van een eigen onderneming. Het gaat om kleine bedragen die bijvoorbeeld de aanschaf van een naaimachine of het kopen van een paar geiten of schapen mogelijk maakt. Kansarmen worden door banken doorgaans niet als kredietwaardig beschouwd, omdat zij niets bezitten en niets hebben om in onderpand te geven. Het verkrijgen van een microkrediet, samen met enige begeleiding, is voor deze mensen vaak voldoende om zich zelfstandig uit de armoede te bevrijden. Door hen serieus te nemen, worden ze extra gemotiveerd om de onderneming te doen slagen.