SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Terug

Nieuws over de stichting: augustus 2013

Wij willen u  op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in Eritrea en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het werk van de Stichting Samwrawit Microkrediet. Eritrea is een gesloten land geworden. Het lijkt erg op de situatie die we hebben gekend met Albanië. De grenzen voor buitenlandse hulporganisaties is hermetisch gesloten, behalve voor de Chinezen. Zij hebben op dit moment veel in te brengen in Eritrea. Invoer van goederen uit bijvoorbeeld Nederland is heel moeilijk. Voor alles moet toestemming gevraagd worden aan diverse ministeries. We hebben door de invoer van de broedmachine en het solarsysteem onze contactpersoon in een behoorlijk lastig parket gebracht. Om die reden hebben we dat project stopgezet om de projecten met microkrediet niet in gevaar te brengen.

Vanaf november 2011 hebben we niets meer gehoord van onze contactpersoon. Wij hebben via de mail contact proberen te zoeken, maar Yahoo was geblokkeerd. We hebben brieven geschreven, maar kregen geen antwoord. Vanaf januari  2012 hebben we om die reden ook geen geld meer gestuurd, omdat we niet wisten wat er aan de hand was. We durfden ook niet zo maar even te bellen, bang als we waren dat we mensen daar in gevaar zouden brengen. We begrepen er niets van, omdat tot januari onze contactpersoon zeer consciëntieus en precies volgens afspraak ons op de hoogte heeft gehouden over de voortgang van de projecten en de terugbetaling van de leningen. Dat verliep echt heel goed. Zo goed, dat onze voorzitter bij zijn bezoek aan Eritrea in juli 2011 samen met onze contactpersoon met de terugbetaalde leningen een nieuwe aanvraag voor microkrediet kon honoreren. We zijn daar nog steeds erg trots op.

In mei 2012 hebben we  telefonisch contact proberen te krijgen met Eritrea. En dat is gelukt. Uit het gesprek bleek, dat onze contactpersoon Eritrea heeft moeten verlaten. Haar werkzaamheden waren overgenomen door iemand anders. Dat wil zeggen, de terugbetalingen werden door die persoon keurig naar de bank gebracht in Eritrea. U zult begrijpen dat we toch wel geschrokken zijn van dat bericht. Het geeft echt aan dat de situatie in Eritrea niet goed is. We hebben de persoon aan de telefoon gevraagd of die de werkzaamheden van onze contactpersoon helemaal wilde overnemen. Haar Engels is prima en ze was erg blij iets voor de stichting te kunnen betekenen. We hebben haar een contract toegestuurd en uitgelegd wat van haar verwacht wordt. We hebben tot september 2012 op antwoord moeten wachten: brieven raakten zoek/kwamen niet aan etc.  Ook telefonisch kregen we geen contact. Al met al verliep het heel moeizaam.

We hebben als bestuur deze situatie eens goed doorgenomen. Hoe gaan we hier mee om richting onze donateurs. Het werk vanuit Eritrea richting onze stichting in Nederland ligt al vanaf januari 2012 stil. We vinden dat we dit niet meer kunnen verantwoorden naar onze donateurs.

Het bestuur heeft daarom de donateurs gevraagd de donatie stop te zetten of op te schorten. Dat is net zo eerlijk. Een donateur heeft dat ook gedaan, de anderen doneren nog steeds.

In september/oktober  kregen we dus antwoord en meer duidelijkheid. We hebben geld gestuurd, maar dat is vervolgens niet aangekomen. Gelukkig maar een klein bedrag om uit te proberen. Vervolgens hebben we een klein bedrag overgemaakt via de bank. Een zeer omslachtige manier van doen, waarbij de diverse banken die erover gaan, hun provisie natuurlijk inden en er van het bedrag niets overbleef. Nu gaan we het weer via Western Union proberen. Zo zijn we ook beginnen in 2008. We zijn nu halverwege 2013 en het loopt nog steeds niet naar behoren. En dat ligt niet aan onze contactpersoon of aan ons, maar aan diverse externe zaken waar zij noch wij grip op hebben. Maar we gaan ervan uit dat dit goed komt.

Het bestuur heeft echt in een dip gezeten. Mede omdat onze voorzitter door privé omstandigheden niet in staat was de andere bestuursleden te ondersteunen richting Eritrea en hij gedwongen is te stoppen met het voorzitterschap. Het bestuur is nog op zoek naar aanvulling. We durven gerust te zeggen, dat de overgebleven bestuursleden het even niet meer zagen zitten, toen het vanuit  Eritrea helemaal stil bleef en nadat we een nieuwe contactpersoon hadden gevonden de communicatie zo moeizaam verliep. Maar de nieuwe contactpersoon is nog steeds enthousiast en dat geeft ons ook weer energie om door te gaan. We willen de mensen daar niet laten zitten.

Lia Kuijsters Penningmeester
Desiree van der Pluijm Secretaris