SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Projecten Solar

Augustus 2013

Einde van de Solar projecten
Zoals u hieronder heeft kunnen lezen, is het ondoenlijk om de solarprojecten verder uit te bouwen in Eritrea zonder onze contactpersoon in gevaar te brengen. We kunnen geen handelspartner vinden om spullen voor ons in te voeren. Op alle vlakken is er tegenwerking op dit moment.
Wij hebben dus besloten, met pijn in ons hart, om met deze projecten te stoppen. Het prijzengeld dat we hebben ontvangen voor dit prachtige idee, hebben we teruggestort aan de organisaties die het ons uitgereikt hebben. Onze stichting gaat verder met alleen de microkredietverstrekking. Dat is uiteindelijk ook de doelstelling van de stichting. Heel, heel jammer, maar het is op dit ogenblik niet anders. 

Januari 2012

In 2010 zijn we via de stichting Samrawit gestart met het solarproject. Tomas  (onze voorzitter) had bedacht dat er in Eritrea best wel gebruik gemaakt kan worden van Solar systemen om broedmachines te laten werken.  De eieren worden daar echter nog steeds op de aloude manier uitgebroed: onder een kip. Broedmachines kennen ze niet. En broedmachines op het elektrische net aansluiten, heeft geen zin, omdat er maar een paar uur stroom is per dag. Dus 1 + 1 = 2: er is veel zon in  Eritrea (dus solar) en daar kunnen dan broedmachines vanuit Nederland aan worden gesloten. Met dit innovatieve idee heeft Tomas een paar mooie prijzen gewonnen. Dus we zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan.

Het is met heel veel moeite gelukt om enkele zonnepanelen en een broedmachine Eritrea binnen te krijgen. Hiermee zijn we het eerste project begonnen. Dit wordt uitgevoerd door Dhr. S. Hij zal door middel van deze broedmachine zo’n 60 eieren per drie weken kunnen uitbroeden, waardoor hij uiteindelijk meer kippen kan verkopen. Onze contactpersoon is met  dhr. S in gesprek geweest over het contract en de manier van de terugbetaling. Het is moeilijker dan we dachten om het project met de broedmachines op zonne-energie in de praktijk succesvol ten uitvoer te brengen. Mede door de strenge Eritrese wetgeving is het zeer moeilijk om de benodigde spullen Eritrea binnen te krijgen. Voor het eerste project heeft dat meer dan een half jaar geduurd. Er moet eerst door onze contactpersoon aanvragen worden gedaan bij diverse ministeries. Voor elk apparaat een aparte aanvraag. Dat kan dan alleen door iemand aangevraagd worden, die aan de dienstplicht heeft voldaan. Als dat na zeer lange tijd in orde is, kunnen we gaan opsturen. De spullen zijn namelijk niet in Eritrea te krijgen, want dat zou het veel makkelijker maken. We hebben het opgestuurd, maar het is in beslag genomen, omdat het niet was opgestuurd door iemand die aan de 2% regeling voldeed.  De 2% regeling houdt in dat een Eritreër ( waar dan ook in de wereld) 2% van zijn inkomen moet afdragen aan Eritrea. We hebben vanuit Nederland TNT post erop gezet, want het pakket was aangetekend opgestuurd en niet aangekomen! Uiteindelijk heeft onze contactpersoon de spullen gekregen, maar ze is daar heel erg op aangesproken. U kunt zich voorstellen, dat onze contactpersoon daar niet blij van is geworden. Ze ziet het dan ook niet zitten om hier weer mee aan de slag te gaan. En we willen ons microkrediet project niet in gevaar brengen. Dus haar gaan we daar niet meer mee belasten.

In een poging dit probleem op te lossen heeft Tomas in Asmara contact opgenomen met een Duitse firma die handelt in zonnepanelen, met de vraag of we de materialen via hen konden bestellen. Zij willen echter niet hun medewerking verlenen omdat ze precies willen weten voor wie de zonnepanelen en broedmachines bestemd zijn om bij de Eritrese regering toestemming te kunnen krijgen om de spullen te importeren. En daar zit dan weer een probleem. De regering wil geen enkele bemoeienis van buitenaf. Ook geen hulp of iets wat er maar op lijkt. Als we namen gaan doorgeven, kan dat moeilijkheden betekenen voor de persoon die de spullen ontvangt. De regering kan ook zelf gaan bepalen wie de spullen krijgt. En dat willen we niet, want we willen dat de spullen terecht komen waar wij ze willen hebben. Op dit moment zijn we nog aan het onderzoeken of er toch nog ergens openingen zijn om spullen op een of andere manier in te voeren. We hebben contact gehad met een andere stichting die in Eritrea actief is vanuit Nederland en zij bevestigen dat het zeer moeilijk tot onmogelijk is spullen Eritrea binnen te krijgen. We houden u op de hoogte.

 

Maart 2011

Samrawit Solar microkrediet
In oktober 2010 wilden we van start gaan met de eerste krediet verstrekking voor de aanschaf van een Solar System en de kosten voor een kippenhok en voer voor de eerste tijd.  De broedmachines en warmtelamp/warmteplat zijn niet in Eritrea te verkrijgen, dus die hebben we opgestuurd. De broedmachine voor het eerste project is goed aangekomen. De warmteplat was door de douane in beslag genomen. Reden: omdat er geen vergunning was aangevraagd. Inmiddels is de warmteplat vrijgegeven nadat ze alsnog een vergunning hadden aangevraagd bij het Ministry of Agriculture in Eritrea. Voor het Solar System moet ook een aparte vergunning/toestemming gevraagd worden by Ministry of Energy in Eritrea. Zodra de toestemming goed gekeurd wordt, zal het Solar System aangeschaft worden. We vinden het erg frustrerend dat het door de bureaucratie zolang duurt.

Elektriciteit
In Eritrea hebben miljoenen mensen geen toegang tot elektriciteit. Momenteel kunnen miljoenen plattelandsbewoners in Eritrea ’s avonds niet werken of kinderen geen huiswerk maken door gebrek aan licht. Een werkdag in Eritrea eindigt zo al snel bij zonsondergang. Dat beperkt de ontwikkelingskansen en de kwaliteit van het leven. De meeste van hen hebben wel kerosinelampen, maar die zijn slecht voor het milieu en de gezondheid en duur in gebruik.

Kippen
Kippenvlees is populair in Eritrea. De meeste kippen zijn bedoeld voor de leg, pas als ze niet meer voldoende eieren produceren, worden ze geslacht en verkocht als braadkip. Eritrese mensen houden van het vlees van hun eigen kippen omdat het stevig is en rijk van smaak. Kippen zijn goedkoop als het om voer gaat en ze zijn in ongeveer zes weken klaar voor de verkoop.

Eritrea heeft een fantastische hoeveelheid bronnen voor zonne-energie, die nu bij lange na niet worden benut. Daar willen we  graag verandering inbrengen.

Solar Home Lighting System
Solar Home Lighting System levert zonne-energie die wordt geproduceerd door het verzamelen van zonlicht en omzet in elektriciteit. Dit wordt gedaan met behulp van zonnepanelenHet Solar Home Lighting System is ontwikkeld om huishoudens te voorzien in een basisbehoefte aan elektriciteit.

Broedmachine
Een broedmachine is een apparaat waarmee kippeneieren in 21 dagen kunnen worden uitgebroed en het is een continu proces.Doelstelling
Vanuit de stichting gaan we binnenkort starten met het eerste project. We gaan leningen verstrekken aan een kansarme (boer)gezin/boer in Eritrea voor de aankoop van een Solar Home Lighting System en een broedmachine. Dit zonnesysteem sluiten zij vervolgens aan op een broedmachine, waarmee men eieren kan uitbroeden.

Een  broedmachine van 16 Watt gebruikt zeer weinig stroom en heeft een capaciteit van 65 kippeneieren. Dat wil zeggen dat je om de 21 dagen 65 kuikentjes kunt krijgen. Het natuurlijke broedproces van kippen duurt ook 21 dagen. Per jaar wordt een kip twee keer broeds en kan maximum 12 eieren per keer uitbroeden.

Een 150W Solar Home Lighting System levert 0.75KWH elektriciteit per dag wanneer deze een dag in de zon heeft gestaan. Dat is per dag genoeg om 2 lampjes te laten branden,4 uur radio te beluisteren en 24 uur een broedmachine (230V, 16W / H) van elektriciteit te  voorzien.

De boeren gezinnen kunnen het geleende geld in termijnen terugbetalen. Dat kan meestal binnen twee of drie jaar worden terugbetaald uit de besparingen op kerosine en verkoop van kippen. Het beschikbare geld kan na terugbetaling weer worden geïnvesteerd in nieuwe initiatieven. Een stimulans tot terugbetaling is, dat het gezin dat de lening heeft afgelost een nieuw gezin mag aangedragen voor een lening. Op de leningen heft de stichting géén rente.