SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Stichting

Ontstaan van stichting Samrawit Microkrediet
In 1998 is Tomas Afeworki uit Eritrea in Nederland gekomen. Na een paar jaar zocht hij gastgezin om beter kennis te kunnen maken met de Nederlandse cultuur. En dat is het gezin van Lia geworden in Raamsdonk. Tomas wilde iets doen voor zijn land en met name voor de mensen uit zijn omgeving in Asmara. Maar hoe? Langzaam rees bij Tomas en Lia het idee van micro krediet. Maar hoe concreter het plan werd, hoe meer we het gevoel kregen, dat we dat niet alleen zouden kunnen. Allebei hebben we iemand aangedragen die ons enthousiasme over het idee deelde. We wilden het ook goed geregeld hebben voor degenen die geld voor ons idee zouden gaan doneren. Dus hebben we in 2007 een stichting opgericht. We hebben een plan van aanpak gemaakt, dat op deze website is terug te lezen en zijn aan het werk gegaan. We zetten het rustig op en bouwen het langzaam uit. We hopen dat ons werk een beetje kan bijdragen aan het kleuren van het leven van de mensen in Eritrea.

Het bestuur van Stichting Samrawit voor microkrediet bestaat momenteel uit twee personen die daarin op persoonlijke titel zitting hebben. Bestuursleden werken allemaal onbezoldigd en zonder onkostenvergoeding.

Het bestuur van Stichting Samrawit voor microkrediet:

----------------------------------------------------------------------------------------------
Voorzitter: Vacant

----------------------------------------------------------------------------------------------
Secretaris: Desirée van der Pluijm

Ik ben Désirée van der Pluijm. Ik heb altijd al iets zinvols willen doen voor mijn medemens die het veel slechter heeft dan ik, maar op zo een manier dat mensen niet afhankelijk zijn, maar op een respectvolle manier en een volwaardige samenwerking. Toen Tomas en Lia mij benaderden om Samrawit Microkrediet op te richten heb ik meteen ja gezegd. Geen liefdadigheid, maar medezeggenschap en eigen verantwoordelijkheid om een zelfstandig bestaan op te bouwen door de bevolking zelf, dat spreekt mij bijzonder aan. Geen tussenkomst van de regering, maar rechtstreeks contact met de bevolking. Een grote uitdaging voor mij!

----------------------------------------------------------------------------------------------
Penningmeester:
Lia Kuijsters

Mijn naam is Lia Kuijsters. Ik ben actief in de stichting Samrawit, omdat ik vind dat we onze welvaart best kunnen delen met anderen die het minder hebben op deze aardbol. Waarom dan in de vorm van het verstrekken van microkrediet? Omdat microkrediet geen liefdadigheid is. Door liefdadigheid ontstaat een vorm van financiële afhankelijkheid. En dat is voor mij geen delen, maar macht creëren. Degenen die een microkrediet ontvangen zijn zelf verantwoordelijk voor de besteding van dat krediet en de terugbetaling ervan. Zij worden en blijven eigenaar. Op deze manier worden ze partner. En met een partner deel je.

---------------------------------------------------------------------------------------------
Contactpersoon in Eritrea:
Mevrouw F.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Voormalig Bestuurlid: Samira Ali
Samira is geëmigreerd naar Australië

Mij naam Samira Ali. Ik ben een bestuurlid in de stichting Samrawit, ook al ben ik op dit moment niet actief bezig met de stichting vanwege mijn tijdelijk verblijf in het buitenland. Ik houd mij echter wel op de hoogt over de stand van zaken van ons stichting door onder andere Tomas na te vragen en nieuws op de websit te lezen. Toen Tomas mij vertelde over zijn plan om microkrediet stichting op te richten samen met Lia was ik aangename verrast met zijn geweldige idee en heb ik hem bemoedigde. Ik was ook bereid en gemotiveerd om bijdrage te leveren aan de stichting, om mensen financiële te ondersteunen in de vorm van microkrediet lening zodat ze op eigen benen kunnen staan op een duurzame manier. Deze hulp past goed in het beleid die sinds de onafhankelijkheid van het land uitgezet is door de Eritreese regering, economisch en politiek onafhankelijkheid van de bevolking en het land.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Mederichter:
Tomas Afeworki

Ik ben Tomas Afeworki. Ik voel ervoor om 'iets' met microfinanciering te doen voor mijn geboorteland Eritrea. Daar is op het eerste ook veel voor te zeggen. Het is duurzamer dan geven. Het terugbetaalde geld kan immers opnieuw worden ingezet. Bovendien spreekt het mensen aan op hun eigenwaarde. Zij zijn geen afhankelijke hulpontvangers, maar gelijkwaardige partners, die op eigen benen staan. 

----------------------------------------------------------------------------------------------