SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Stichting

Situatie:
Eritrea heeft een strijd van 30 jaar achter de rug met het buurland Ethiopi�.Het land maakt economisch moeilijke tijden door. Ongeveer 60% van de bevolking van Eritrea leeft onder de armoedegrens. De kindersterfte is erg hoog. 40% van de kinderen onder 5 jaar heeft een ondergewicht. 14% van deze groep is ernstig ondervoed. In 2005 waren 2,2 miljoen Eritree�rs afhankelijk van humanitaire hulp. De voedselprijzen zijn enorm gestegen sinds de Eritrese autoriteiten voedselhulp voor ruim 1 miljoen mensen heeft afgeslagen.

Hoe wordt het plan uitgevoerd en binnen welke termijn:
In juli 2008 willen we starten met het 1ste project. De hoogte van de lening is variabel, afhankelijk van het project. Per lening wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de aanvrager, waarin het bedrag van de lening komt te staan, het aflossingsbedrag en binnen welke termijn de lening afgelost moet zijn.

Wie doet wat en wie zijn de samenwerkingspartners?
In Eritrea zal worden samengewerkt met contactpersonen buiten de regering om. Reden hiervoor is, dat we willen dat het geld direct bij de doelgroep komt.
Voor werven van contactpersonen maken we gebruik van de kennis en contacten die Nederlandse particulieren organisaties hebben in Eritrea. We zijn op dit moment in bespreking met een particuliere organisatie die al jaren actief is in Eritrea. Het is voor ons niet mogelijk gebruik te maken van non-gouvermentele organisaties, omdat die uit Eritrea moesten vertrekken van de regering daar. Ook particulieren organisaties krijgen het steeds moeilijker in Eritrea. Met de contactpersoon(en) in Eritrea zullen afspraken worden gemaakt over bevoegdheden, taken en terugkoppeling.
Bevoegdheden: criteria opstellen voor selectie van gezinnen naar de maatstaven van de economische en culturele situatie in Eritrea. Geld opnemen en uitzetten.
Taken: selecteren van gezinnen
, samenwerkingsovereenkomsten afsluiten en controle houden op de naleving van de overeenkomst.

Resultaten en follow-up:
Afhankelijk van de lening zal de aflossingstermijn worden vastgesteld. Na aflossing kan het gezin zelfstandig verder. De lening is rentevrij. Een stimulans tot terugbetaling is, dat het gezin dat de lening heeft afgelost een nieuw gezin mag aangedragen voor een lening.

Evaluatie:
Terugkoppeling door contactpersoon: 1x per 2 maanden in een schriftelijk verslag rapporteren hoe de projecten verlopen en de ontwikkelingen. 1 jaar na het starten van het 1ste project zal het stichtingsbestuur een  evaluatie maken over de lopende projecten aan de hand van de rapportages. Het plan is om ook de projecten daadwerkelijk te gaan bezoeken.

Wat levert het project op in Eritrea?

Wat levert het project op in Nederland?

Wat kan er voor zorgen dat het project mislukt?