SAMRAWIT

Microkrediet voor Eritrea

Stichting

1.De stichting heeft ten doel:
a. om met behulp van microkredieten kansarmen in Eritrea een kans te geven om hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun leven te vergroten.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

2.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het inzamelen van fondsen ten behoeve van kansarmen in Eritrea;
b. zelfstandigheid te stimuleren met hulp bij het leren van en investeren in een ambacht voor kansarmen in Eritrea;
c. doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede waarin de kansarmen zich bevinden, door het investeren en adviseren in hun inkomsten genererende capaciteit;
d. het investeren in de continuïteit van de inkomstenbron, en/of het vergroten ervan, van kansarmen in Eritrea;
e. mensen uit Eritrea en Nederland met elkaar in contact brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen en succesvolle methoden van werken te delen;
f. en voorts al het overige te doen dat met het bereiken van doelstelling in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles binnen de grenzen gesteld door de wet en statuten.